Top công việc trả lương cao nhất nửa cuối năm 2018

.

Lập trình viên là một trong những nghề luôn luôn được trả lương cao ở Việt Nam. Đây cũng là ngành luôn “khát” nhân sự giỏi. Ảnh: itguru.Theo số liệu thống kê, thu nhập trung bình của lập trình viên khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng. Ảnh: Techtalk.Bên cạnh nghề lập trình, quản lý nhân sự cũng là nghề “hái” ra tiền ở Việt Nam nửa cuối năm 2018. Ảnh: Eduviet.Việc tuyển dụng được một người vào vị trí quản lý nhân sự trong các công ty khá khó khăn. Ảnh: Eduviet.Điều này mang lại cho ngành nghề quản lý nhân sự một giá trị nhất định, đồng nghĩa với việc đem lại thu nhập khá cao. Ảnh: cmcsoft.Ngoài ra, kinh doanh bất động sản cũng là nghề thu nhập khá tốt ở Việt Nam. Ảnh luatvietphong.Mặc dù công việc có áp lực nhưng tiềm năng phát triển của nghề kỹ sư xây dựng ở nước ta trong năm 2018 vẫn rất lớn. Ảnh: xuatkhaulaodongduhocjapan.Vì thế mà thu nhập của nghề kỹ sư xây dựng cũng không hề thấp, thậm chí cao hơn rất nhiều so với một số nghề khác. Ảnh: ddic.Với hàng loạt nhà hàng mọc lên phục vụ nhu cầu hưởng thụ ngày một tăng của người dân Việt Nam thì quản lý nhà hàng cũng là nghề cho thu nhập tốt trong năm 2018. Ảnh: ipos.Công việc quản lý nhà hàng có thể cho thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng. Ảnh smartgoal.

Lập trình viên là một trong những nghề luôn luôn được trả lương cao ở Việt Nam. Đây cũng là ngành luôn “khát” nhân sự giỏi. Ảnh: itguru.
Theo số liệu thống kê, thu nhập trung bình của lập trình viên khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng. Ảnh: Techtalk.
Bên cạnh nghề lập trình, quản lý nhân sự cũng là nghề “hái” ra tiền ở Việt Nam nửa cuối năm 2018. Ảnh: Eduviet.
Việc tuyển dụng được một người vào vị trí quản lý nhân sự trong các công ty khá khó khăn. Ảnh: Eduviet.
Điều này mang lại cho ngành nghề quản lý nhân sự một giá trị nhất định, đồng nghĩa với việc đem lại thu nhập khá cao. Ảnh: cmcsoft.
Ngoài ra, kinh doanh bất động sản cũng là nghề thu nhập khá tốt ở Việt Nam. Ảnh luatvietphong.
Mặc dù công việc có áp lực nhưng tiềm năng phát triển của nghề kỹ sư xây dựng ở nước ta trong năm 2018 vẫn rất lớn. Ảnh: xuatkhaulaodongduhocjapan.
Vì thế mà thu nhập của nghề kỹ sư xây dựng cũng không hề thấp, thậm chí cao hơn rất nhiều so với một số nghề khác. Ảnh: ddic.
Với hàng loạt nhà hàng mọc lên phục vụ nhu cầu hưởng thụ ngày một tăng của người dân Việt Nam thì quản lý nhà hàng cũng là nghề cho thu nhập tốt trong năm 2018. Ảnh: ipos.
Công việc quản lý nhà hàng có thể cho thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng. Ảnh smartgoal.
Nguồn: kienthuc.net.vn